Praktijk informatie
Openingstijden:
07:30-21:00
010 438 33 32
Openingstijden:
07:00-21:00
010 438 33 32
Openingstijden:
07:00-17:00
010 438 33 32
Openingstijden:
07:00-21:00
010 438 33 32
Openingstijden:
07:00-18:00
010 438 33 32
Openingstijden:
gesloten-gesloten
010 438 33 32

Neurorevalidatie

Neurorevalidatie

De gevolgen van een CVA (beroerte) of ander niet aangeboren hersenletsel (bijvoorbeeld bij Parkinson, MS, ALS, hersentrauma na een ongeval) kan het dagelijkse leven van patiënten en hun partners ernstig beïnvloeden. Door het letsel is het denken en doen verstoord. Dit kan tot gevolg hebben dat een patiënt minder goed kan functioneren in zijn dagelijks leven waardoor de kwaliteit van leven vermindert. Er kunnen zich problemen voordoen op het gebied van de mobiliteit, de communicatie, het eten en drinken en de persoonlijke verzorging. Deze problemen kunnen ontstaan op het gebied van wonen, werken en relaties.

Neurorevalidatie richt zich op een zo optimaal mogelijk functioneren na een CVA of andere hersenaandoening.

• Verbeteren of behouden van lichamelijke functies, zoals kracht en coördinatie.
• Leren omgaan met mogelijke beperkingen van de neurologische aandoening.
• Vergroten of behouden van de zelfredzaamheid van de patiënt in het dagelijks leven.
• Verbeteren of behouden van de kwaliteit van leven van de patiënt.
• Voorkomen van complicaties van neurologische aandoeningen.
• Trainen van het gebruik van hulpmiddelen.
• Opstarten van beweegactiviteiten en/of sport.